Porady na temat rękawic

Jak zadbać o bezpieczeństwo w pracy wykorzystując rękawice ochronne?

Zgodnie z aktualnymi ustawami zawartymi w kodeksie pracy pracodawca nie może dopuścić do sytuacji, w której pracownik przystępuje do pracy bez środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, które są przewidziane do stosowania w danym stanowisku pracy.

Odzież, obuwie czy akcesoria ochronne muszą zostać dokładnie dostosowane do określonych wykonywanych prac ze względu na ich rodzaj zagrożenie występującego podczas ich wykonywania zależnie od warunków środowiska pracy oraz wielu innych wymagań spełniających przepisy szczegółowe. Każdy pracodawca powinien doskonale orientować się jakie zagrożenia mogą być prawdopodobne podczas pracy na konkretnych stanowiskach. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej, które będą z łatwością dostępne dla każdego pracownika jest obowiązkiem panującym w każdym przedsiębiorstwie.

W zależności od pracy rękawice powinny zostać dobrane pod względem zagrożeń mechanicznych i w tym kryterium można wyróżnić rękawice odporne na ścieranie, przecięcia, rozdzieranie czy przekłucie. W zależności od pracy wykonywanej na danym stanowisku rękawice powinny zostać jak najbardziej dobrze dobrane aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy.

Rękawice można podzielić również ze względu na kategorie dotyczące ryzyka podczas których powinny zostać one zastosowane. Rękawice w kategorii pierwszej są stosowane w przypadkach ryzyka minimalnego, są to proste modele chroniące przed niskim ryzykiem poprawiające komfort pracy. Rękawice z tej kategorii chronią przed uszkodzeniem powierzchownym naskórka, przed temperaturą, która nie przekracza 50 stopni Celsjusza, przed niektórymi środkami chemicznymi o delikatnym działaniu.

Rękawice ochronne z tej kategorii stosowane są zarówno w firmach i przedsiębiorstwach jak i w pracach gospodarczych bądź domowych. Rękawice należące do kategorii drugiej chronią dłonie przed średnim ryzykiem i są używane najczęściej do chronienia przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemikaliami, ciepłem i zimnem do 100 stopni Celsjusza.

Do tej grupy zaliczane są również rękawice antywibracyjne, rękawice skórzane wzmacniane skórą i ocieplone. Do kategorii trzeci zaliczają się rękawice chroniące przed poważnymi urazami, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pracujących osób. Rękawice te chronią dłonie przed wysokim napięciem, chemicznymi bardzo agresywnymi substancjami, skrajnymi temperaturami, a modele należące do tej kategorii są testowane, dokładnie badane pod względem projektu i zatwierdzane przez Jednostkę Notyfikacyjny.

Podsumowując uwzględniając rodzaj zagrożenia rękawice ochronne można podzielić na te chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi, wysoką temperaturą, niską temperaturą, przed elektrycznością, rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonych wybuchem oraz rękawice antywibracyjne. Zastosowanie konkretnego modelu sprawi, że wykonywana praca będzie znacznie bardziej bezpieczna, a dany pracownik będzie mógł w komforcie wykonywać dane polecenia niezależnie od tego w jak bardzo ryzykownych warunkach będzie musiał on pracować.

 

Prosimy o komentarz